CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG GIANG

Nhà máy sản xuất

Cụm Công nghiệp Cẩm Thượng, khu 4 phường Cẩm Thượng, Tp. Hải Dương, Hải Dương.

Điện thoại : 02203.848.559

Email : info@rongvanghoanggia.com

CHI NHÁNH HÀ NỘI

Chi nhánh Hà Nội

Số 32 ngõ 6 Đội Nhân, Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại : 0968.571.898

Email : hanoi@rongvanghoanggia.com

Facebook Comments